بخش های درواخدسته بندی ها

ویژه برای سلامتمحصولات سلامت

ویژه

تجهیزات پزشکی

رول سونوگرافی سونی

28,500 تومان 27,650 تومان
در انبار موجود نمی باشد
144,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
173,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
170,000 تومان
ویژه

تجهیزات پزشکی

سیفتی باکس بیو سیف

3,100 تومان6,750 تومان
در انبار موجود نمی باشد
193,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
242,000 تومان
ویژه
37,000 تومان 33,300 تومان
ویژه

تجهیزات پزشکی

رول سونوگرافی سونی

28,500 تومان 27,650 تومان
در انبار موجود نمی باشد
144,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
173,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
170,000 تومان

زیبایی ورزشیبخش زیبایی و ورزشی

در انبار موجود نمی باشد

بهداشت فردی

سشوار با برس HTE 40

120,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
212,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
410,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

زیبایی و ورزشی

سشوار HDE30 بیورر

135,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

بهداشت فردی

آینه آرایشی BS69

127,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پزشکی

سونای صورت یونی FCE 70

204,000 تومان
ویژه
در انبار موجود نمی باشد
8,980,000 تومان 7,480,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

زیبایی و ورزشی

اتو مو HSE 30 بیورر

135,000 تومان
ویژه

تجهیزات پزشکی

رول سونوگرافی سونی

28,500 تومان 27,650 تومان
در انبار موجود نمی باشد
144,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
173,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
170,000 تومان
ویژه

تجهیزات پزشکی

سیفتی باکس بیو سیف

3,100 تومان6,750 تومان
در انبار موجود نمی باشد
193,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
242,000 تومان
ویژه
37,000 تومان 33,300 تومان

مصرف پزشکیمحصولات پزشکی

ویژه

تجهیزات پزشکی

گوشی پزشکی فرولیک

18,000 تومان 14,400 تومان
ویژه
23,000 تومان 22,100 تومان
ویژه
46,000 تومان 44,620 تومان
ویژه

مصرف پزشکی

توالت دور بسته

46,000 تومان 43,700 تومان
ویژه
75,000 تومان 63,800 تومان
ویژه
46,000 تومان 39,100 تومان
ویژه
48,000 تومان 40,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
360,000 تومان

مطالب آموزشیمجله سلامت