15,000 تومان

سلامت

به نشین

16,000 تومان

تجهیزات پزشکی

پاراوان پارچه ای

140,000 تومان
85,000 تومان

تجهیزات پزشکی

تخت زایمان

1,150,000 تومان

تجهیزات پزشکی

تخت معاینه پایه ثابت

200,000 تومان

سلامت

ترازو کفی

299,000 تومان

تجهیزات پزشکی

ترالی EKG

305,000 تومان

تجهیزات پزشکی

ترالی اورژانس ۵ کشو

550,000 تومان

تجهیزات پزشکی

ترالی پانسمان تک کشو

200,000 تومان
ویژه

تجهیزات پزشکی

تشک مواج تخم مرغی

185,000 تومان 165,000 تومان
800,000 تومان